Библиотеката в Асеновград търси финансиране за обновяване на книжния си фонд

Библиотечният фонд ще бъде обновен с нови заглавия, като 20 % от общо закупените книги трябва да бъдат на български автори.

С проект за попълване на книжния ѝ фонд ГБ „Паисий Хилендарси“ в Асеновград кандидатства  по Програмата на Министерството на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. Стойността на проекта е 10 хиляди лева, като от тях съфинасирането от бюджета на книжовното средище е 1000 лева.

Идеята е библиотечният фонд да бъде обновен с нови заглавия, като 20 % от общо закупените книги трябва да бъдат на български автори. Общият размер на средствата ще бъде разпределен между художествена литература, научно-популярни издания и детски книги.

Според проекта ще бъдат включени още обновяване на справочници и речници, включително и на електронни носители, съобразени с потребностите на посетителите.

Основната цел на програмата е да се осигурява финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да се активизира интересът към книгата и четенето и да се съдейства за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.

От началото на програмата до момента ГБ „Паисий Хилендарски“ в Асеновград  е кандидатствала близо десет пъти, а фондът е обновен със стотици нови заглавия.

Подобни статии

Top