Билкова и зеленчукова градина замени пясъчник в ДГ „Захарно петле“

Зеле, марули, мащерка, риган, мента и др. билки в градинката

В ДГ „Захарно петле“ педагозите и децата от 3-та и 4-та подготвителни групи превърнаха пясъчник в билкова и зеленчукова градина. Те засадиха зеленчуци и билки, предоставени им от родител – земеделец. Със старание и любов децата се грижат за зеле, марули, мащерка, риган, мента и други билки. Учителите поставиха и декоративни огради, с които разграничиха различните растения.

„Създаването на тази „Билкова и зеленчукова градина“ е част от екологичното възпитание на децата от предучилищна възраст. Този организиран процес на педагогическо взаимодействие е насочен към поставяне основите на положителното отношение на детето към природата чрез усвояване на знания за нея, формиране на интелектуални, нравствени, естетически качества и овладяване на подходящи начини за взаимодействие на детето с природата“, каза Тони Табакова – директор на ДГ „Захарно петле“.

Top