“Бира за смет” - национална кампания на Ротаракт клубовете в България - DC news

“Бира за смет” – национална кампания на Ротаракт клубовете в България

Ежегодно Ротаракт клубовете в България се обединяват около обща каузи

Ротаракт е партньор на Ротари Интернешънъл – една от най-големите хуманитарни организации в света. Семейството на Ротари Интернешънъл включва Ротари, Ротаракт и Интеракт клубове. Членовете на клубовете са доброволци, работещи за по-добър свят.

Ежегодно Ротаракт клубовете в България се обединяват около обща кауза като заедно работят по нейната организация и реализация. Тази година националната кампания преминава под надслов “Бира за смет”.

В рамките на кампанията ротаракторите канят съгражданите си, за да почистят заедно замърсено градско или извънградско пространство.

За всеки събран чувал със смет се полага награда – студена бира или безалкохолна напитка за всички деца и непълнолетни младежи. Кампанията “Бира за смет” ще се проведе между 14-15 май 2022 г. в 13 града.

В град Пловдив кампанията “Бира за смет” e за почистването на целия прак  „Отдих и Култура“, а сборния пункт и нашата шатра ще са разположение в парк Розариум 14 май от 10:00 ч.

Останалите градове, в които акцията за почистване е активна са:

Бургас – плаж Солниците, 14 май, 10:00 ч.

Варна – Телевизионна кула, 15 май, 10:00 ч.

Велико Търново – кв. Бузлуджа, 15 май, 11:00 ч.

Видин – Крайдунавски парк, 15 май, 11:00 ч.

Добрич – ж.к. Христо Ботев 79, 14 май, 11:00 ч.

Дупница – площад пред църквата Св. ВМЧ Георги Победоносец -14 май, 11:00 ч.

Кърджали – парк Арпезос-Север, 14 май, 10:00 ч.

Момчилград – Лесопарк „Момчил юнак“, 15 май, 10:00 ч.

Панагюрище – местността над Геомагнитната обсерватория, 15 май, 10:00 ч.

Пловдив – парк Розариум, 14 май, 10:00 ч.

Разлог – местност Голак, 15 май

Русе – Младежки парк, 14 май, 11:00 ч.

София – Ловен парк и Студентски парк, 14 май, 10:00 ч.

Ротаракт клубовете ще осигурят чували, ръкавици, дезинфектанти и студени напитки. Партньори на кампанията са: Ротари България, Интеракт България, “Каменица”, “Природен”, БГ Бъди активен.

Инициативата е олицетворение на активна общност от хора, споделящи еднакви ценности и подкрепящи се в усилията си да осъществят позитивна промяна в средата, която обитават.

Целите, които ротаракторите си поставят са:

●      Увеличаване на почистените площи в България;

●      Събиране на възможно най-голямо количество отпадъци, които замърсяват природата, и транспортирането им до инсталации за сепариране, преработка, рециклиране или депониране;

●      Мотивиране на голям брой хора за участие в акции за почистване в цялата страна;

●      Повишаване на знанията и информираността на хората по отношение на практики, свързани с намаляване на отпадъците;

●      Разпространение на добри практики за рециклиране на отпадъци от домакинствата;

●      Превръщане на рециклирането и грижата за околната среда в социално поведение и повод за гордост;

●      Чрез традиционно участие в подобни инициативи, Ротаракт клубовете целят да насърчават изграждането на „зелено” самоосъзнаване.

Включете се в кампанията “Бира за смет”, поканете приятелите си и участвайте заедно в грижата към природата, призовават организаторите.

 

Top