Бившият екоминистър Димо Ненов и екскметицата Севделина Ковачева на съд за водната криза в Перник - DC news

Бившият екоминистър Димо Ненов и екскметицата Севделина Ковачева на съд за водната криза в Перник

Специализираната прокуратура внесе срещу тях обвинителен акт в Спецсъда

Бившият министър на околната среда и водите от квотата на патриотите в правителството на Бойко Борисов Нено Димов отива на съд за водната криза в Перник, след като Специализираната прокуратура внесе в Спецсъда обвинителен акт срещу него с обвинение за безстопанственост  в особено големи размери.

Обвинението на Димов му бе повдигнато още на 10 януари 2020 г., след като в хода на разследването бе установено, че през периода от 01.04.2019 г. до 19.11.2019 г. е довел с умишлени действия до разпиляване на имущество, публична държавна собственост – вода за питейно-битови нужди от язовир Студена, както и до други значителни вреди чрез засягане на стопанската  дейност на търговско дружество „ВиК Перник“ ООД (водоснабдяващо населението на гр. Перник и останалите селища в общината). Установените щети са в размер на 1 025 303 кубически метра вода на стойност 1 901 937,06 лева, представляващи незаконосъобразно разрешени и използвани количества вода за промишлени цели от търговските дружества „Стомана Индъстри“ АД и „Топлофикация Перник“ АД.

Две седмици по-късно – на 24.01.2020 г. към наказателна отговорност по делото бе привлечена и временно изпълняващата длъжността кмет на община Перник Севделина Ковачева за това, че през периода от 09.10.2019 г. до 11.11.2019 г., след като е била уведомена писмено по надлежния ред от управителя на „ВиК Перник“ ООД, че е налице силно намаляване на дебита на водоизточниците и на водния ресурс в яз. Студена, и след като ѝ е било предложено да бъдат предприети действия за въвеждане на режим на водоползване в населените места в общината, не изпълнила служебните си задължения, произтичащи от Закона за местното самоуправление и местната администрация и от Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и не предприела съответните действия (издаване на заповед) за въвеждане на режим на водоползване в община Перник.

Заради действията на двамата градът бе с режим на водата в продължение на месеци и се наложи да бъде изграден водопровод, който да свързва яз. Белмекен с водопроводната мрежа на Перник.

В хода на разследването на водната криза в Перник бяха разпитани общо 156 свидетели.

Обработено бе огромно количество документация. Извършена бе деветорна комплексна съдебно-техническа експертиза, направените бяха огледи на язовир „Студена“ и прилежащите му канали и деривации, както и геодезически замервания на язовирните съоръжения.

Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

Днес на брифинг на Спецпрокуратурата стана ясно, че през първото шестмесечие на 2021 г. спецпрокурорите са предали на съд с обвинения за корупционни пристъпления 38 лица,  като 7 от тях са с вече влезли в сила присъди. Общият размер на нанесените вреди е за над 2,5 млн. лв.

Подобни статии

Top