Бившият кмет на Хасково жали присъда за събарянето на стария затвор

Той беше осъден на 2 години условно и глоба от 3000 лв.

Бившият кмет на Хасково Георги Иванов обжалва пред Апелативния съд присъдата си, наложена му от Хасковския окръжен съд, за съборения затвор в града. Старата сграда е паметник на културата и на 14 май 2015 г. в нарушение на разпоредбите на Закона за устройство не територията и Закона за културното наследство, е бившият хасковски градоначалник е издал заповед, с която е наредил да бъде премахната.

Бившият затвор е бил включен в Списък на историческите паметници в Хасковски окръг, обнародван в Държавен вестник, брой 36 от 1970 г. На 24 юли 2015 г. в дежурната на РУ на МВР-Хасково е постъпил сигнал  за разрушаването на сградата на бившия Хасковски затвор. След извършване на оглед на местопроизшествието, на същата дата е било образувано досъдебно производство.

Сградата на бившия Хасковски затвор е била построена през 1892 г. за нуждите на затворното дело на Княжество България. През втората половина на 50-те години на миналия век затворът е бил закрит и през 1976 г. част от комплекса бил превърнат в музей, в който до 1990 г. е имало експозиция. До събарянето сградата е съществувала в оригиналния си вид. В Списъка на паметници на културата е записано, че реставрация на „Затвора гр. Хасково“ е извършена през 1975 г. Правото за безвъзмездно ползване на имота е било прехвърлено на община Хасково през септември 2010 г. заради отпаднала нужда за ползване от Министерството на отбраната, което го е управлявало от 2008 г. Впоследствие в актовите книги имотът бил вписан като частна общинска собственост. Въпреки това статутът на сградата не се е променил и тя е останала недвижима културна ценност с категория „национално значение“.

Сградата е разрушена преди 3 години

Установено е, че заповедта от 14 май 2015 г. за разрушаването на сградата не е била съгласувана с Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство, както се изисква по Закона за културното наследство.

Георги Иванов е осъден на 16.11.2017 г.  на 2 години условно и глоба от 3 000 лева, както  и на лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност, свързана с ръководство, контрол или стопанисване на публично имущество за срок от 3 /три/ години.

Припомняме, че по разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров разследването по делото бе възложено на Окръжна прокуратура-Пловдив.

Подобни статии

Top