Бившият шеф на Онкото сяда на подсъдимата скамейка

Д-р Красимир Вальов с обвинение за безстопанственост

Тръгва делото срещу бившия шеф на КОЦ – Пловдив д-р Красимир Вальов. Първото разпоредително заседание ще започне днес в 9.00 ч. в Окръжния съд под тепетата.

Д-р Вальов бе обвинен от Софийска градска прокуратура (СГП) за безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай.

На 31.08.2016 г. в Пловдив, докато е бил управител на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД, той не е положил достатъчно грижи за възложена му работа във връзка с ефективното и добросъвестно разходване на средствата на дружеството и от това са последвали значителни щети за „КОЦ-Пловдив“ ЕООД в размер на сумата от 405 190, 92 лева без ДДС.

В качеството си на възложител по Закона за обществените поръчки, Красимир Вальов, без да проведе пазарни консултации, без да потърси съвети от независими експерти или органи или от участници на пазара, е открил процедура по обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърен томограф“ с прогнозна стойност 950 000 лева без ДДС.

Щетата е за близо половин милион лева

Процедурата по обществената поръчка приключила със сключването на договор на стойност 898 000 лв. с единствената фирма, подала оферта за участие. След сключване на договора тази фирма закупила компютърен томограф на стойност 492 809, 08 лева без ДДС и го предоставила на КОЦ Пловдив.

Разликата от 405 190, 92 лв. между платената сума от КОЦ Пловдив за придобиване на компютърния томограф и реалната му пазарна цена се равнява в размер на 964,74 минимални работни заплати за страната, което определя щетата като такава  в „особено големи размери“.

Спрямо Красимир Вальов е определена мярка за неотклонение „подписка“.

Ако бъде признат за виновен той може да получи наказание „лишаване от свобода“ от три до десет години, като съдът може да постанови лишаване от право да заема определена обществен или държавна длъжност, както и да упражнява определена професия или дейност.

Бившият управител на Онкото в Пловдив отива на съд

Подобни статии

Top