Бившият Спортен диспансер става Национален център по спортна медицина и възстановяване - DC news

Бившият Спортен диспансер става Национален център по спортна медицина и възстановяване

В ход са консултации за преобразуване на бившия Спортен диспансер в Национален център по спортна медицина и възстановяване

Предложената трансформация Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I -Пловдив („МЦРСМ I-Пловдив“) се налага поради необходимостта от съвременна спортно-медицински база, която да покрие високите очаквания на спортните клубове, треньорите и спортистите от Пловдив и областта, както и на всички, които ползват спортните бази на града за тренировки и подготовка за национални и международни състезания. С преобразуването ще се обезпечи медицински контрол на световно ниво за децата от Центъра за подготовка на резерв за спорта за високи постижения и изявени спортисти.

За да отговори на съвременните тенденции в спортната медицина и съпътстващите я високотехнологични методи на лечение и възстановяване, „МЦРСМ I-Пловдив“ се нуждае от обезпечаване на пълен набор високотехнологична апаратура. Това може да се постигне чрез преобразуването в национален център.

Изграждането на съвременна спортно-медицински база ще даде възможност за целево финансиране на цялостен ремонт на здравното заведение, както и обезпечаване достъпа на трудноподвижни пациенти до нея.

Промяната се прави по предложение на управителя на „МЦРСМ I-Пловдив“ д-р Влатко Глигоров и с подкрепата на Йордан Иванов, областен управител на Пловдив, Лъчезар Бакърджиев, зам.-областен управител, д-р Калин Калинов, директор на дирекция „Здравеопазване“ в община Пловдив и адв. Албена Пискова – юридически консултант на центъра.

В основата на успешния мениджмънт на бившия Спортен диспансер стои запазване и развитие на професионалния състав от лекари, рехабилитатори и кинезитерапевти, както и инфраструктурно и логистично обезпечаване на безопасна среда за работа и добри условия за развитие на спортно-медицински и възстановителни дейности.

Подобни статии

Top