„Бизнесът за Пловдив” кани пловдивчани да обсъдят качеството на въздуха в града

Сдружение „Бизнесът за Пловдив” кани граждани на обществено обсъждане на тема:

„Подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив“, което ще се проведе днес (31.01.2018 г.), от 18:00 часа, в зала „Съединение“ на Регионален исторически музей – Пловдив, пл. „Съединение“ №1.

Сдружението ще представи становище, съдържащо мерки, които Община Пловдив да предприеме за решаване на този обществено значим проблем.

Целта на общественото обсъждане е гражданите на Пловдив и заинтересованите страни да изкажат своите мнения, препоръки и предложения, на базата на които ще бъде завършен списъкът от комплексни мерки и внесен в Община Пловдив, за иницииране на реални и ефективни действия за постигане и поддържане качеството на въздуха, съгласно законоустановените норми.

Подобни статии

Top