Близо 100 000 лв. инвестира община Асеновград за плътна ограда на гробищен парк - DC news

Близо 100 000 лв. инвестира община Асеновград за плътна ограда на гробищен парк

Ето какво е подобрено в новия гробищен парк на Асеновград през последните години

Гробищният парк на ул. „Миньор“ е въведен в експлоатация през 1985 г. с терен от 35 дка. До юни 1990 г. капацитетът му е изчерпан. През същата година на община Асеновград са предоставени още 35 дка. за разширение на гробищния парк. Последвало е отчуждение на земи, като се е образувал нов поземлен имот с обща площ от 100.930 дка. Извършено е отчуждаване на частни имоти, попадащи в обхвата на новообразувания урегулиран поземлен имот. Придобиването на земеделска земя за разширяване на гробищния парк е извършено през 2018 г., 2019 г., 2020 г. чрез покупко–продажба. Общата площ на придобитата земя е в размер на 24 908 кв. м.

Освен това, общината почиства гробищния парк и ще продължава да го прави, като разходите за почистване на нерегламентирани замърсявания на година възлизат на около 20 000 лв. Контрол за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци се упражнява от служители на отдел „Екология и околна среда“ към община Асеновград и от служители на РУ – Асеновград. Общата окосена площ възлиза на около 50 дка, като косене се извършва периодично. Косят се и почистват от издънки всички главни алеи. През есенно–зимния период се извършва събиране на падналите от дърветата листа, след което същите се извозват. През упоменатия период е извършвано санитарно почистване на опасни дървета – както по сигнали на граждани, така и по преценка на експерти отдел „Екология и околна среда“. А след косене, тревните площи се обработват трикратно през годината против акари (кърлежи).

На територията на новия гробищен парк има поставени осем броя съдове тип „гондола“ за събиране на битов и растителен отпадък. Същите се обслужват от почистващата фирма, с която община Асеновград има сключен договор, по график. В гробищния парк отделно са назначени работници за почистване на отпадъци от зелените площи – четирима мъже. През топлите месеци същите косят ежедневно, както и почистват основните артерии на гробищния парк. Същият се поддържа, както от работници на временна заетост, така и от такива, на постоянна работа – чрез косене, плевене, почистване на издънки, храсти, кастрене и рязане на опасни дървета и своевременно обслужване на съдовете за битови отпадъци. От 2017 г. до 2021г. за поддържане на зелените площи на територията на новия гробищен парк са похарчени 36 820 лв. Предвидени са били пари за 2017 г. и 2018 г. за обект „Благоустрояване на гробищен парк на ул. „Миньор“, гр. Асеновград“. В него се включва дейности, като подравняване на терена, полагане на бордюри за оформяне на гробни полета, полагане на трошенокаменна настилка (около 2050 кв. м.), изграждане на армирана бетонова настилка (около 430 кв. м.), изграждане на подпорна стена до 150 см. (около 100 м.) и други съпътстващи дейности. Общата стойност на инвестицията е в размер на 63 800 лв.

1 2

Подобни статии

Top