Близо 14 000 дружества вече обявиха доходите си пред НАП Пловдив - DC news

Близо 14 000 дружества вече обявиха доходите си пред НАП Пловдив

Фирми и ЕТ декларират и плащат данъците си до 30 юни

Повече от месец преди крайния срок, който изтича на 30 юни, близо 14 000 фирми в област Пловдив вече са подали годишните си данъчни декларации за дължими корпоративни данъци, съобщават от териториалната дирекция. До края на следващия месец се очаква още около 24 000 дружества да декларират доходите си по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) в НАП Пловдив, както и да внесат дължимия корпоративен данък.

В същия срок самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

От НАП Пловдив напомнят, че 30 юни е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП)

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да получите от сайта на НАП – www.nra.bg или на телефони: 0700 18 700; +359 2 9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.

Подобни статии

Top