Близо 1400 пловдивски ученици със заявка за участие в кампанията „Грамотни ли сме“

Целта на кампанията е да се провери нивото на грамотност на участниците

Eсенен етап за 2019 г. от кампанията „Грамотни ли сме?“ ще се проведе днес.  Тя е организирана от Община Пловдив, отдел „Образование“, съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Пловдив (ЦПЛР – ОДК).

Инициативата е в съответствие с „Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2014 – 2020 година“ на МОН.

Целта на кампанията е да се провери нивото на грамотност на участниците, свързана с компетентностите, които трябва да са придобили в обучението си по български език до съответния етап.

Тестовете за двете възрастови категории (VІІ клас и Х – ХІІ клас) са съобразени с образователната степен на учениците, като включват задачи, които са зададени от МОН като примерни варианти от тестовите модули по български език за НВО в VІІ и Х клас и ДЗИ в ХІІ клас.

Разнообразните типове задачи от отворен и затворен тип ще провокират участниците да покажат до какво ниво са овладели правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма в съвременния български книжовен език.

Заявки за участие на 1365 ученици са получени от 33 общински, държавни и частни училища от град Пловдив.

Състезанието ще се проведе в сградата на ЦПЛР – ОДК, бул. „Шести септември“ №193 на два етапа – сутрин и следобед в извънучебно време.

След оповестяване на резултатите на най-добре представилите се ще бъдат раздадени награди.

Подобни статии

Top