Близо 200 потребители ще ползват 7 нови социални услуги в Пловдив

С новите, социалните услуги предлагани от общината, стават 70

116 деца ще бъдат обхванати от седемте нови социални услуги, които разкрива община Пловдив по мащабен проект, финансиран по Процедура BG16RFOP001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“. Общо 198 потребители могат да ползват услугите, заложени в проекта.  Ще бъдат разкрити и 45 нови работни места за социални работници, които ще обслужват потребителите.

За период от две години ще бъдат създадени необходимите условия за изграждането  два центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания; преходно жилище за деца от 15-18 г.; наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.; център за обществена подкрепа за деца и семейства, с възможност за спешен прием; дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства. Всички те са в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги, съобщи зам.-кметът по социални дейности на Пловдив Георги Титюков.

Три от услугите ще бъдат разположени в бившия дом за сираци „Рада Киркович“.

Там ще се ремонтират съществуващите сгради, които са паметници на културата. За тях се очаква съгласуване от НИПК, посочи Титюков.

Други две услуги – Център за деца от семеен тип и Преходно жилище, ще бъдат разположени на ул. „Стоян Михайловски 12 и 13Д. Преходно жилище ще има също и в бл. 269 в „Тракия“. В този квартал ще има и Център за настаняване от семеен тип с 12 деца.

Вече са избрани фирми-изпълнители на четирите обособени позиции по проекта, допълни зам.-кметът.

Една от уникалните услуги, които се създават по този проект е Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, посочи той. Този център ще бъде със специално оборудване, подходящо за децата.

Изключително търсена е и услугата преходно жилище.

Тя се ползва от младежи, току що завършили средното си образование, които вече не могат да останат в социалните домове. За предишния управленски мандат – от 2011 до 2015 година, на нуждаещи се младежи са били раздадени 43 апартамента от общината. Всеки такъв младеж може да ползва подобно жилище за една година – т.е. два пъти по 6 месеца.

2 391 600,00 лв. с ДДС е общата стойност на проекта, 2 032 860,00 лв. с ДДС е принос на Европейския фонд за регионално развитие в размер на 85 % от общата му стойност, а 358 740,00 лв. с ДДС – са съфинансирани от държавния бюджет.

Разкриват 7 нови социални услуги в Пловдив

Отделно ще бъде защитен друг проект, по който ще се осигурят заплатите на персонала, подчерта Титюков. Той съобщи, че е разговарял със социалния министър Бисер Петков при посещението му под тепетата миналата седмица, за промяна на делегираните стандарти за различните длъжности по такива проекти. По думите му със заплатата, предвиждана от държавата по тези стандарти, не може да се наеме нито един рехабилитатор, тъй като никой няма да се съгласи да работи за по-малко от 1000 лв. заплата. А в подобни институции рехабилитатори са изключително необходими, коментира зам.-кметът по социалните дейности.

Потребителите ще бъдат насочвани към тези услуги от Общинската дирекция „Социално подпомагане“. Именно оттам трябва да се издаде заповед за ползване на услугите.

Подобни статии

Top