Близо 22% са под линията на бедността в Пловдиско

През 2018 г. линията на бедност за област Пловдив e 368.75 лв.

21,9 на сто от населението в Пловдивска област е било под линията на бедността през миналата година. Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро в Пловдив.

През 2018 г. линията на бедност за област Пловдив e 368.75 лв. средно месечно на лице от домакинство.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава със 7.7%, а относителният дял на бедното население запазва равнището си (табл.1).

Данните за 2018 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21.9 до 31.5%, или с 9.6 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 43.6%, или с 21.7 процентни пункта.

23.0% от населението живее с материални лишения

Най-голям брой лица изпитват ограничения по отношение на възможностите да си позволят потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден (35.2%), да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (22.8%),както и едноседмична почивката извън дома (20.9%). Успоредно с това 2.4% от лицата не могат да си позволят цветен телевизор, 2.6% – телефон, вкл. мобилен, 9.4% – автоматична пералня. Около една трета от лицата в домакинствата изпитват затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището, а 31.0% от лицата се ограничават при отоплението на жилището си. През 2018 г. 23.0% от населението живее с материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя).

През 2018 г. 33.4% от населението, или 224.2 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване.

През 2018 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Пазарджик и Монтана – съответно 239 и 240 лв., а най-високата – в област София (столица) (513 лв.), следвана от
областите Стара Загора (403 лв.) и Варна (383 лeвa).

Пловдив е едва на пето място, изпреварен дори и от Бургас (с 373 лв.)

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Монтана и Велико Търново – по 26.2%, Ловеч – 25.8%, и Сливен – 25.5%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите
Перник – 11.2%, Кюстендил и Разград – по 14.7%, и Русе – 14.9%.

Подобни статии

Top