Близо 30 хил. дела разгледаха в Районния съд за 2018 г.

За цялата 2018 г. съдиите от Районен съд – Пловдив са свършили общо 28 262 дела

Общо събрание на съдиите от Районен съд – Пловдив, на което бе представен Годишния отчетен доклад за дейността на съда за 2018 г. се проведе днес в Съдебната палата. Докладът бе представен от председателя на съда Иван Калибацев. От представените в доклада статистически данни се констатира следното:

През 2018 г. общият брой на постъпилите дела в Районен съд – Пловдив е 29 097, а броят на разгледаните през периода дела е 32 706, от които 3609 дела  са останали несвършени от предходната 2017 година. По тези показатели съдиите от Районен съд – Пловдив са едни от най-натоварените в страната.

Общият брой на постъпилите дела в Районен съд – Пловдив е 29097 дела, от които в Гражданско отделение са постъпили  16 554 дела, в Брачно отделение са постъпили 4180 дела, а в Наказателно отделение – 8363 дела.

Действителната натовареност на съдия в Районен съд – Пловдив е:

  •  към постъпили дела – 50,78 дела на съдия на месец;
  •  към дела за разглеждане – 57,08 дела на съдия на месец;
  •  към свършени дела – 49,32 дела на съдия на месец.

За цялата 2018 г. съдиите от Районен съд – Пловдив са свършили общо 28 262 дела, от които 89% или 25105 дела са приключили в срок до 3 месеца от образуването им.

1 2

Подобни статии

Top