Близо 300 пожара в сухи треви са гасили в Пловдивско през август

Унищожена е над 800 дка гора

290 пожара в сухи треви на големи площи са гасили пловдивските огнеборци само през август. Това съобщиха от РДПБЗН-Пловдив. Една част от запалванията са нанесли сериозни материални щети на горския фонд и в полски масиви. В резултат са унищожени 800 дка широколистна и 2 дка иглолистна гора, над 3000 бали с фураж, няколко тона зърно и бяха опожарени, намиращи се в непосредствена близост селскостопански и други постройки.

От РДПБЗН Пловдив отново акцентираме върху основните правила за недопускане на пожари по време на пожароопасния сезон:

– Абсолютно е забранено изгарянето на отпадъци и суха растителност, включително паленето на стърнища по какъвто и да е повод!!!

– По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

За недопускане възникването на пожари, РДПБЗН-Пловдив призовава към бдителност, отговорност и строго спазване на правилата за пожарна безопасност от страна на цялото население на областта.

Предупреждаваме, че всеки нарушил правилата за пожарна безопасност,  подлежи на административна санкция в размер от 200 до 2000 лева. В случаите на умишлени действия водещи до възникването на пожар и всички произтичащи от това последици, за установените нарушители в закона е предвидена и наказателна отговорност.

Подобни статии

Top