Близо 5 500 кандидатстваха за помощи за отопление, 2/3 от тях се топлят с ток

564 домакинства са получили отказ, срокът за подаване е до 31 октомври

Пловдивската дирекция „Социално подпомагане“ е отпуснала целева помощ за отопление на 4 111 семейства, подали заявления-декларации за това, съобщиха от дирекцията. На други 564 е отказана такава помощ. Все още се обработват 805 заявления, уточняват от дирекцията.

Общо 5 480 са домакинствата, депозирали заявления за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон.

Припомняме, че кандидатстването за целево енергийно подпомагане за отоплителен сезон 2019/2020 г. започна на 1 юли.

От дирекцията напомнят, че  до 31 октомври е срокът, в който лицата и семействата, живеещи на територията на Община Пловдив и нуждаещи се от подпомагане с целева помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон 2019/2020 г., могат да подадат документи в дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив.

От дирекцията уточняват, че в 3 220 от случаите заявленията са за ползвана електроенергия, а в 1 379 от случаите – твърдо гориво, като 80 от тях желаят да получат горивото в натура. Други 303 домакинства са кандидатствали за подкрепа при плащането на ползваната от тях топлоенергия, а в един от случаите е заявено, че ползваното отопление е природен газ.

Размерът на целевата помощ за отопление за сезон 2019/2020 г. е 93,18 лв. и е определен със заповед на министъра на труда и социалната политика на база на осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битови потребители към 31 октомври тази година.

Помощта за 5-те месеца на предстоящия отоплителен сезон се изплаща през месеца, следващ месеца на подаване на заявлението-декларация, допълват от дирекция „Социално подпомагане“.

Подобни статии

Top