Близо 90% от децата са приети по първо желание в забавачките

Над 88 %  от децата са приети по първо желание в детските градини

в Пловдив за новата учебна година, съобщиха от общината. Оттам уточниха, че днес са публикувани резултатите от първото за учебната 2018/2019 година класиране за прием в детските заведения и поредно текущо за прием в детските ясли бяха публикувани днес.

За обявените 2029 свободни места в класирането взеха участие 2454 деца, родени през 2015 година. Те ще посещават детските градини от 15 септември в първа възрастова група.

Данните показват, че 1822 деца вече са в списъците на класираните в едно от заявените от родителите до пет желани детски заведения. В срок до 30 май техните родители трябва да представят необходимите документи в детските градини, в които са класирани, за да ги запишат. Не са необходими документи за удостоверяване на критериите за настоящ адрес на децата и липса на задължения на родителите, тъй като проверката е автоматична.

Ако по някаква причина класираните се откажат от записване, те ще могат да кандидатстват в следващото класиране с подаване на ново заявление.

Некласираните отиват автоматично на второ класиране

Вече подадените заявления на децата, които все още не са класирани, ще се прехвърлят автоматично към следващото класиране, което е на 12 юни 2018 г. Препоръчва се на родителите да се съобразят с обявените в срок до 4 юни свободни места за следващото класиране, за да подадат заявления, отговарящи на желанията им и възможностите на детските градини.

Анализите посочват, че за част от районите има недостиг на места. Затова директорите ще обявят допълнително допустимите над норматива (над капацитета) места във всички детски градини, както и новите свободни места в ДГ „Чайка“ с втори адрес ул. „Радко Димитриев“ № 41, която е в подблокови помещения.

Свободните места за второ класиране ще са над 700

Заедно с незаетите от първо класиране места общият брой на очакваните за второ класиране свободни места ще е над 700. Данните показват увеличаване на броя на адресно регистрираните на територията на града деца, което изисква обявяване на всички възможни резерви.

Родителите могат да подават заявления и в районите, различни от местоживеенето им, ако има удобни за тях детски заведения, в които има свободни места. Броят на местата определя шансовете им за прием, а не само броя на събраните точки.

Увеличават се кандидатстващите за яслените групи.

В класирането взеха участие 871 деца. Обявените свободни места бяха само 51, но тенденцията е да се увеличават значително с напускането на 3-годишните, които ще постъпят в детските градини. За другите възрастови групи анализите посочват, че свободните места са достатъчни за всички кандидатстващи.

Важно за родителите е да следят съобщенията, които им се изпращат от системата за прием по електронните пощи, и информацията, публикувана на интернет-страницата на системата http://dz-priem.plovdiv.bg/

Подобни статии

Top