Болницата и библиотеката в Асеновград с електроенергия от фотоволтаици

Двете сгради ще имат собствени инсталации за ток от възобновяеми източници

МБАЛ – Асеновград и Градска библиотека „Паисий Хилендарски” в града ще се захранват от фотоволтаични инсталации. Това ще стане реалност, след като проектното предложение, с което общината кандидатства, бе одобрено. Кметът на Асеновград доктор Христо Грудев подписа споразумение за партньорство за реализация на проект: „Партньорство за адаптация към климатичните промени“.

Средствата ще бъдат осигурени по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, която се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014 г. – 2021 г. Общата стойност на проекта е в размер на 480 750 евро, като  от тях 70 266,59 евро са за община Асеновград.

Основните дейности, които се предвиждат за изпълнение, са внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата на общинската болница и на Градската библиотека. За целта ще бъде монтирано автономно фотоволтаично захранване.

В сградата на МБАЛ – Асеновград ще бъде монтирана инсталация за производство на потребна енергия от възобновяеми източници. Системата може да произведе прогнозно количество електроенергия в размер на 30 MWh годишно.

В сградата на библиотечната институция ще бъде поставена идентична инсталация със стандартизирана фотоволтаична мощност 30 kWp за производство на електроенергия от възобновяеми източници. Съоръжението също може да произведе потребна енергия в размер до 30 MWh годишно.

По проекта ще бъде разработена и краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Асеновград. Ще се проведат обучения на служители. Ще се осъществява обмяна на опит, както и други мероприятия.

Реализирането на проектните дейности е от особена важност, предвид непрекъснато повишаващите се цените на горивата и електрическата енергия, което изключително много натоварва бюджетите на двете институции. С изграждането на новите инсталации сградите ще придобият частична енергийна автономност, като ще могат да произвеждат електрическа енергия за собствени нужди.  В резултат на това, се очаква намаляване на разходите за електроенергия и съответно – на вредните емисии. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Подобни статии

Top