Борис Гиздаков и Тервел Златев се оттеглиха от управлението на Ботев - DC news

Борис Гиздаков и Тервел Златев се оттеглиха от управлението на Ботев

Клубът ще продължи да се ръководи от досегашния Съвет на директорите, решението е продиктувано от поведението на част от феновете и от категоричната позиция на треньорския щаб и футболистите

Членовете на новия Съвет на директорите на Ботев (Пловдив) Борис Гиздаков и Тервел Златев излязоха с важно решение. Новият Съвет на директорите няма да бъде вписван в Търговския регистър, а до избора на нови членове, клубът ще бъде управляван от стария Съвет на директорите. Решението е продиктувано от поведението на част от феновете и от категоричната позиция на треньорския щаб и футболистите.

Ето цялото обръщение на Сдружение ПФК Ботев:

Уважаеми ботевисти!

През последните два месеца се случиха събития, които имат важно значение за любимия ни клуб.

Г-н Георги Самуилов по своя воля насрочи Общо събрание на акционерите за избор на нов Съвет на директорите на „ПФК Ботев Пловдив” АД и върна мажоритарния пакет акции на „Сдружение ПФК Ботев”, съгласно сключения с негово дружество договор. Преди това всички членове на действащия Съвет на директорите подадоха заявления за освобождаване, а г-н Георги Самуилов и адв. Димитър Радев служебно се отписаха от Акционерното дружество.

Като последица от тези действия „Сдружение ПФК Ботев” бе задължено да приеме обратно мажоритарния пакет акции на „ПФК Ботев Пловдив” АД и да състави нов Съвет на директорите. В краткото време до Общото събрание Сдружението номинира 3-членен борд, който да се запознае с актуалното състояние на Клуба и да поеме оперативното му управление. Основното намерение на „Сдружение ПФК Ботев“ бе да привлече голям брой представители на бизнеса, желаещи да инвестират дългосрочно в „Ботев“ – Пловдив и същевременно да участват активно в управлението.

За съжаление, още преди провеждането на Общото събрание на акционерите на 21 август 2020 г. се разиграха недостойни и неетични сцени от група фенове срещу нас, медийно отразени на национално ниво. Възпрепятствани бяха и всякакви опити за изясняване на актуалното състояние на Акционерното дружество. А на проведената на 25.08.2020 год. в базата в „Коматево“ среща между нас и целия спортно-технически щаб и футболистите в присъствието на прокуриста на Акционерното дружеството бе демонстрирана ясна и категорична позиция от тяхна страна. Оповестеното им становище чрез клубния сайт на следващия ден още веднъж потвърди непреклонното им нежелание за промяна на статуквото и на настоящото ръководство на Клуба.

Във връзка с гореизложеното и за недопускане ескалация на напрежението на всички нива на взаимодействие в Клуба, ние като новоизбрани членове на Съвета на директорите взехме решение да не бъдем вписани в Търговския регистър, поради което новоизбраният Съвет на директорите няма да бъде регистриран и да управлява „ПФК Ботев“ АД. До избор на нов Съвет на директорите Клубът се управлява от досегашния съвет.

Желаем успех на любимия клуб!

С уважение,
Тервел Златев
Борис Гиздаков

Подобни статии

Top