Британци учат как да привличаме публика през 2019-а в Пловдив

Практическо еднодневно обучение

за развитие на публики ще се проведе в Пловдив днес от 10:00 до 17:00 часа в пространството на СКЛАД 2019 в Тютюневия град. Обучението е пряко обвързано с целите и задачите на инициативата Европейска столица на културата и се осъществява в партньорство с Британски съвет и Фондация „Пловдив 2019“.

Фокусът на семинара е развиването на публика от стратегическа и оперативна гледна точка. Гост лектор, по покана на Британски съвет, е Кат Хюм – изпълнителен директор на престижната Асоциация Артс Маркетинг, Лондон (Arts Marketing Association, London).

Основна мисия на организацията е да свърза изкуствата и културата с обществото като предоставя възможности за професионално развитие и обучение на хора, работещи в тази сфера.

Кат Хюм и Любов Костова,

Директор на Британски съвет в България, ще споделят своите знания и умения за по-добро разбиране и общуване с целева аудитория, цялостния подход към развитието на тази специфична дейност, както и идеи за достигане до нови публики.

Участващите ще бъдат вдъхновени от примери за разработване на творчески отговори, свързани с конкретни теми.

Семинарът включва и практическа част с упражнения и конкретни казуси, по които участниците заедно ще разработят стратегия за привличане и ангажиране на публика.

 

Top