„Булгаргаз“ взе своите 14 %

Комисията за енергийно и водно регулиране – КЕВР, взе решение за исканата от „Булгаргаз“ ЕАД цена на газа за IV-то тримесечие на 2018 г.

Природният газ поскъпва с 13,89% от 1 октомври, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране.

Така на практика регулаторът утвърди поисканото от „Булгаргаз“ увеличение.

До края на годината доставчикът ще продава синьо гориво на цена от 456,65 лв./1000 нм3 или 43,28 лв./MWh (без акциз и ДДС).

В нея е включена компонента за услугата „обществена доставка“ в размер на 6,17 лв./1000 нм3 и компонентата „задължение към обществото“ от 1,40 лв./1000 нм3, която покрива разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в газохранилището Чирен.

В предлаганата цена не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

След увеличението се очаква цената на парното и топлата вода също да се повиши с между 2-9% за отделните градове.

Промяна в цената на парното от 1 октомври не се очаква в Русе, Перник, Сливен и Габрово, защото топлофикациите в тези градове работят на въглища.

 

 

Подобни статии

Top