Часът на Земята ще се проведе изцяло дигитално

Часът на Земята е посветен  на опазената природа – най-силният ни съюзник срещу климатичните промени

Призивът е да изключим символично светлините между 20, 30 часа и 21, 30 часа

WWF по света и в България е съпричастна с международната криза, която засяга и страната ни. В този критичен момент се нуждаем силно от солидарност и обединеност. Това са изключително трудни времена, но заедно можем да се справим, подкрепяйки се един друг, и да излезем от тази криза по-силни, по-обединени и по-подготвени за справяне с глобалните предизвикателства.

Във WWF сме поели ангажимента като организация и като хора да предприемем всички необходими мерки за здравето на нашия екип, общностите, с които работим и сред които живеем, и нашите партньори.

В тази връзка кампанията Часа на Земята ще бъде отбелязана с максимални мерки за сигурност както за поддръжниците, така и за екипа ни. Всички активности към кампанията ще бъдат проведени изцяло в дигитална среда.

Тази година WWF посвещава Часа на Земята на опазената природа – най-силният ни съюзник срещу климатичните промени.

В България инициативата се фокусира върху значението на горите, които имат ключова роля в овладяване на промените в климата.

Дом на хиляди животински видове, вековните гори са критично важни за редица застрашени видове. Крайречните гори пък ни предпазват от наводнения и подобряват качеството на водата. Те са важни зелени коридори, крайречни оазиси, в които животните намират храна и вода.

Само през последните 4 години WWF България проучи повече от 300 000 ха горски територии във райони със стари гори като Източни и Западните Родопи, Стара планина и Средна гора. Целта е да се открият истински ценните дървета и те да бъдат опазени от отсичане.

През 2016 г. благодарение на дългогодишната работа и сътрудничеството между WWF, лесовъди, учени, Изпълнителна агенция по горите и партньорски организации, Министерството на земеделието, храните и горите официално обяви 109 000 ха вековни гори за защитени от изсичане.

WWF възстанови над 400 дка гори в две защитени зони от Натура 2000: по поречието на р. Дунав и по поречието на р. Марица. В момента екипът на организацията фокусира усилията си в създаването на нова крайречна гора в близост до гр. Стамболийски.

 

Подобни статии

Top