Частично бедствено положение в Община Пловдив заради непочистеното корито на река Марица - DC news

Частично бедствено положение в Община Пловдив заради непочистеното корито на река Марица

Въз основа на това общината възложи почистването на фирма ПИМК

Частично бедствено положение обяви община Пловдив, става ясно от заповед, подписана от кмета Здравко Димитров. Мярката е заради непочистеното корито на река Марица, а по този начин общинската администрация може да обяви обществена поръчка за почистването на реката, научи DCNEWS.

Поръчката е обявена днес, а предвидената сума за почистването на реката е 1 250 000 лева без ДДС. Тя е публикувана на сайта на Агенцията за обществени поръчки без предварително обявление и възлага дейностите по почистване на фирма ПИМК. С ДДС сумата, която общината трябва да плати е 1,5 млн. лв.

Поръчката се обявява, след като комисия, назначена на  15-ти септември тази година, е  установила компрометирани участъци на съществуващите подпорни стени по двата бряга на р. Марица на територията на гр. Пловдив и наличие на дървета, които не позволяват безпрепятствено провеждане на високи води, което води до намалена проводимост на водите на р. Марица във всичките й участъци на територията на гр. Пловдив.

За да се предотвратят евентуални наводнения на града, от общината посочват, че коритото на Марица трябва да се почисти в следните участъци от реката, които са с намалена проводимост, а именно:  Участък 2: От ЖП моста до моста на бул. „Васил Априлов“; 3: От моста на бул. „Васил Априлов“ до моста на бул. „Руски“,  Участък 4: От моста бул. „Руски“ до пешеходен мост, гр. Пловдив; Участък 5: От пешеходен мост до моста „Панаира“, гр. Пловдив; Участък 6: От моста „Панаира“ до моста „Адата“, гр. Пловдив, Участък 7: От моста „Адата“ до заустване р. Пясъчник, гр. Пловдив; Участък 7Б: Преди съоръжение за завиряване р. Марица- Яз; до заустването с река Пясъчник.

Утре съветниците от „Демократична България“ в местния парламент ще дадат пресконференция във връзка с обществената поръчка и обявеното частично бедствено положение.

Подобни статии

Top