Чешма в чест на донорите откриват в Пловдив

За трансплантация чакат близо 1 500 българи.

Третата чешма-паметник, посветена на хората, които чрез донорство са дарили живот ще бъде открита в  град  Пловдив днес от 16.00 часа. Домакин на събитието е район „Тракия“ – Община Пловдив и районният кмет Костадин Димитров, а организатор е Сдружението на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация.

Тази чешма се намира в новия парк на бул. „Освобождение“ в „Тракия“ и се открива благодарение на дарението от страна на инж. Васил Мадански, съорганизатор на кампанията „Дари живот“.

Това е кампания, която има са цел  да подкрепи и насърчи донорството в България, както и да насочи вниманието към проблемите, добрите практики при реализирането на донорски ситуации и увеличаване на броя донори.

„Мисията на кампанията  ДАРИ ЖИВОТ  е да покаже, че  донорството е не само най- висшата изява на милосърдие, но и изключителна възможност частица от теб да продължи съществуването си в спасения живот на друг човек.  Добре е да знаем, че с едно съгласие за донорство могат да бъдат спасени до седем човешки живота. Затова в България е необходимо да се усъвършенства реда и организацията на органното донорството чрез увеличаване на донорските бази и чрез създаване на по-добра мотивираност върху координаторите по донорство, както и регистър за волеизявленията на хората по отношение на донорството“, посочи председателят на Сдружението на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация Стефан Тамбуев.

1 2

Подобни статии

Top