Почитаме 12-те апостоли на Христос. Ето кой има имен ден - DC news

Почитаме 12-те апостоли на Христос. Ето кой има имен ден

Празнува се винаги след Петровден

Събор на светите дванадесет апостола е празник, празнуван от древността след деня на славните първовърховни апостоли Павел и Петър († ок. 67 г.). Съществуват данни за празнуването на празника още от IV век.

Като празнува паметта на всеки един от дванадесетте апостоли отделно, Църквата еднакво благоговее и пред целия техен събор. Защото Свещеното Писание и Преданието, като възхваляват трудовете и мъченическата смърт отделно на всекиго от дванадесетте апостоли, прославят ги всички заедно и равночестно. По думите на Св. Писание всички те са приятели Божии (Йоан 15:14), и когато Син Човечески седне на престола на славата Си, те всички ще седнат на дванадесет престола, за да съдят дванадесетте Израилеви колена (Мат. 19:28). Светото Предание нарича всички дванадесет апостоли славни и всехвални. Това са:

Петър Първовърховни /29 юни/
Андрей Първозвани /30 ноември/
Яков Заведеев / 30 април/
Йоан Заведеев – евангелист /26 септември и 8 май/;
Филип /14 ноември/
Вартоломей или Натанаил / 11 юни и 25 август/;
Тома /6 октомври/;
Матей – евангелист /16 ноември/;
Яков Алфеев /9 октомври/;
Юда Яковов, брат на апостол Яков от 70-те /19 юни/;
Симон Зилот /10 май/;
Матий (Матия) на мястото на Иуда Искариот /9 август/;
Към тях се причислява и апостол Павел, затова този ден се казва още Павловден. Павел Първовърховни /29 юни/

1 2

Подобни статии

Top