Четири музея показват българската шевица в обща изложба

Експозицията „По шевиците ще ги познаете“

включва представителна извадка от фондовете на 4 музея – Регионален етнографски музей – Пловдив и регионалните исторически музеи в Бургас, Смолян и Шумен. Тя отразява различните видове везбени украси с техните регионални етнографски характеристики. Експонирани са както единични шевици, така и цели елементи от традиционната народна носия – ризи, престилки, кърпи за глава.

Етнографският фонд на Регионален исторически музей – Шумен притежава богата колекция от шевици не само от Шуменския край, но и от други етнографски райони на страната. Началото на събирателната дейност е поставено още през 30-те г. на ХХ в. Открояват се месалните шевици от Провадийско. Месалите са кърпи, които се поставят на омъжени жени при специален обред, изпълняван в някои от селата.

Регионален етнографски музей – Пловдив показва част от колекция от 217 шевици, постъпили като дарение от г-жа Елена Тодорова преди няколко години.

Характерните везбени мотиви за рупската, загорската и тронкската етнографски групи представя Етнографският музей в Бургас.

Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян също допринася за колоритната експозиция. В Родопите шевиците са неизменен елемент от украсата на някои сватбени обредни кърпи.

1 2

Подобни статии

Top