Чисто нов асансьор за хората с физически увреждания от Дома в Асеновград

Предишният бил на около 25 години и непрекъснато е аварирал

Заместник-кметовете на Асеновград Стоян Димитров и Петър Петров направиха оглед на новия асансьор в Дома за възрастни хора с физически увреждания в града. Потребителите на услугата вече могат самостоятелно да се придвижват до различните етажи на сградата, както и да слизат сами или съответно – да бъдат подпомогнати от персонала – безопасно да достигнат до двора. Съоръжението ще може да се ползва от всички 40 потребители.

„Асансьорът в този дом е бил монтиран през далечната 1996 г. Тогава е въведен и в експлоатация. Доста проблеми имаше в годините. Същевременно, беше затруднено обслужването на асансьора поради липса на части за поддръжката му. Надяваме се чрез монтирането на новото съоръжение да допринесем за комфорта на потребителите тук, които са в неравностойно положение и затова се налага да ползват социалната услуга, предлагана от община Асеновград“, каза пред журналисти днес заместник-кметът по строителството инженер Стоян Димитров.

„Едно огромно благодаря към колегите, които съдействаха това да се случи. Този асансьор ни е крайно належащ и доста улеснява достъпа на хората до двора, етажите и столовата. Щастливи сме, че това се реализира благодарение на подкрепата на община Асеновград“, каза на свой ред, Даниела Стоицова – директор на социалната услуга.

Новият асансьор е на стойност близо 50 000 лв. с ДДС

Домът за пълнолетни лица с физически увреждания в Асеновград съществува от 1958 г. От 1996 г. социалната услуга се помещава в новопостроена монолитна сграда с капацитет от 40 места. Един от основните проблеми беше асансьорът, който вследствие на дългогодишната му употреба бе в крайно амортизирано състояние. А подмяната на части, които предвид годината на производство на асансьора, ставаше все по-трудна. Поради това, община Асеновград разработи и кандидатства с проект „Доставка и монтаж на специализиран асансьор за Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – гр. Асеновград” пред Фонд „Социална закрила“. Общата му стойност е в размер на 49 962 лева с ДДС. От тях, 44 965,80 лева – средства от Фонд „Социална закрила” и 4996,20 лева – съфинансиране на община Асеновград. Цялата сума бе предназначена за доставка, демонтаж на стария и монтаж на новия специализиран асансьор плюс съпътстващите строителни дейности. Към днешна дата съоръжението е сертифицирано и вече е в експлоатация и се ползва от всички обитатели и служители на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания.

Top