COVID oтделението в Асеновград ще работи, общината си връща помещенията

Дискусията се повдигна по време на общинската сесия днес

COVID отделението към общинската болница в града няма да бъде закрито, дори в случай, че се наложи, ще се предприемат мерки по разширяване на обхвата му. В това е категоричен кметът на града доктор Христо Грудев. Изказването му от трибуната на местния парламент е по повод твърдения на общински съветници, че съществува опасност  Асеновград да остане без специално отделение за приемане на заболели от коронавирус.

Дискусията на редовното заседание на Общинския съвет в града възникна по повод заявка от Министерството на здравеопазването за освобождаване на помещението. Искането е във връзка с реализиране на проект, според който да се преустрои съществуващата сграда във филиал на Спешна медицинска помощ (ФСМП).

Затова администрацията трябва да  предприеме действия по едностранно прекратяване на договорите с министерството на здравеопазването, с цел да се запазят функцията и дейността на COVID отделението към МБАЛ – Асеновград. Решението бе предложено и прието от Общинския съвет в града с 24 гласа „За“, 5 – „Против“ и 2 – „Въздържал се“.

През декември 2016-та година,с две последователни решения на местния парламент помещението и прилежащата му територия са предоставени безвъзмездно за управление на Министерството на здравеопазването. В изпълнение на двете решения, през май 2017 г. са сключени два договора между община Асеновград и държавното ведомство. Малко повече от година след това, главният архитект на града е издал разрешително за строеж, а Министерството на здравеопазването е обявило процедура за избор на изпълнител на строително монтажни дейности.

Доктор Грудев подчерта, че ако днешното предложение не беше одобрено, тогава съществуваше реалната възможност болницата да го загуби, но в крайна сметка местният парламент е взело правилното решение.

Подобни статии

Top