Д-р Емил Караиванов:  Грижа за населените места в общината е осигуряване на удобен и достъпен  транспорт

„Силно местно самоуправление в една  община е това, което дава шанс на

всички нейни граждани  да участват в управлението през целия мандат.  Избирането на кметски съвети по населени места ще даде възможности за по-точно и по-надеждно формулиране проблемите на хората в съответното кметство. 

Затова съм убеден, че освен проблемите, свързани с редовното комунално обслужване, осигуряването на удобен и достъпен междуселищен транспорт, който да свързва селата с общинския център, има много повече въпроси, които трябва да бъдат решени”, с тези думи започна предизборното си слово кандидатът за кмет на община Асеновград  д-р Емил Караиванов на откритото  събрание на площада в село Тополово.

Tой разказа за постигнатите резултати, за това, което е направено през последните четири години в селото за благоустрояването, ремонта на разрушените улици след пороищата, в социалната сфера и всичко това  в партньорство с  досегашния кмет и кандидат за нов  мандат от коалиция „БСП за България” инж.Йордан Дичев.

„В нашите села, като пример Конуш,  живеят много млади хора и техните деца ходят на детски градини и училища в други населени места. Затова аз напълно ви разбирам и категорично ви заявявам, че ще продължим  да осигуряваме училищен автобус, ще продължим политиката на транспортни облекчения за по-големите ученици.

Същевременно  ще осигуряваме и навременна поддръжка на сградния фонд на читалищата и пенсионерските клубове, ще реновираме спортната база по селата, за да могат децата и младите хора да я ползват в свободното си време”, това пое като ангажименти  д-р Емил Караиванов, заедно с кандидата за кмет на село Конуш  Георги Ваклушев на среща  в препълнената читалищна зала в селото.

Подобни статии

Top