Д-р Петко Недев остава шеф на бившата Втора градска до избора на нов управител

Конкурсът за нов управител – на 2 април

Общинските съветници в Пловдив гласуваха да се проведе конкурс за нов управител на най-голямата общинска болница в Пловдив – МБАЛ „Св. Пантелеймон“.  В момента шеф на болницата е доц. д-р Петко Недев, чийто 3-годишен мандат обаче изтече. Затова в предложението за конкурс бе заложено също, той да бъде одобрен от ОбС за временно изпълняващ длъжността управител.

Кандидатите за управител на общинското здравно заведение ще бъдат подбирани на три етапа – по документи, представяне на визия за развитието  на болницата и събеседване.

За да бъдат допуснати до конкурса, те трябва са лекари-магистри или да са магистри по икономика и управление. Вторите трябва да са завършили здравен мениджмънт. Кандидатите трябва да са с 5 години стаж.

Конкурсът ще се проведе на 2 април. Датата бе предложена от д-р Лилия Учкунова, според която нов управител трябва да бъде избран възможно най-бързо. Комисия, председателствана от зам.-кмета Розалин Петков ще избере новия шеф. В състава й ще бъдат също тримата общински съветници д-р Лилия Учкунова – като секретар, Спартак Николов – като юрист и Пенчо Малинов, както и представител на РЗИ.

Предложението бе прието с пълно единодушие от 35 съветници.

Припомняме, че МБАЛ „Св. Пантелеймон“ предстои да се слее с другата общинска болница – МБАЛ „Св. Мина“. Това обаче все още не е факт. Така новоизбраният управител ще управлява най-голямото общинско здравно дружество в града.

Подобни статии

Top