Дългогодишен съдебен секретар с награда

Златка Стойчева има трудов стаж от 42 години и 9 месеца

Председателят на Апелативен съд – Пловдив Магдалина Иванова награди с грамота и плакет съдебния секретар Златка Стойчева по случай нейното пенсиониране, като й благодари за всеотдайната работа и показания висок професионализъм.

Златка Стойчева има трудов стаж от 42 години и 9 месеца само в съдебната система.

Започва работа през 1976 г. като деловодител в Окръжен съд – Пловдив. От 1986 г. в продължение на 5 години работи в Окръжен държавен арбитраж – Пловдив. След това се връща като съдебен секретар в Окръжен съд. От 30 юни 1998 г. до сега  работи в Апелативен съд – Пловдив.

Стойчева ще продължи да изпълнява задълженията си до провеждане на конкурс за съдебен секретар в Апелативния съд.

Top