Данъчни на протест, искат увеличения за това, че работят на първа линия

Сред работещите на първа линия в НАП са също юрисконсултите на приходната агенция

Данъчни служители излизат на протест, ако не получат увеличенията си за това, че работят на първа линия по време на пандемията от коронавирус. Становище в този смисъл разпространи Регионалната структура на КТ „Подкрепа“ в Пловдив. То е изпратено до премиера Бойко Борисов, финансовия министър Кирил Ананиев, президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов и изпълнителния директор на НАП Галя Димитрова.

Вижте пълния текст на становището:

С Т А Н О В И Щ Е

ОТ СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ „ПОДКРЕПА“ ГР.ПЛОВДИВ

С Постановление № 240 от 31.08.2020 год. за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация се прави изменение  §1 в Преходни и заключителни разпоредби , като се добавя , че „В срок до 4 септември 2020 г. ръководителят на административната структура определя еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати, увеличен с не повече от 30 на сто от досегашния размер, за служителите в следните администрации и административни структури:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

т.13 Национална агенция за приходите – Териториални дирекции и Главна дирекция „Фискален контрол“

Дирекция  „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ град Пловдив е дирекция в структурата на Централно управление на Национална агенция за приходите. Служителите на дирекцията изпълняват своите служебни задължения в сградата на Териториална дирекция на НАП град Пловдив, находяща се на ул. „Скопие“ № 106.

Към настоящия момент служителите в дирекцията, не са получили увеличение на индивидуалните основни месечни заплати, въпреки че същите работят на „първа линия“ и преките им служебни задължения включват пряк контакт с други лица и значителен обем от отговорности. Следва да посочим, че юрисконсултите в отдел „Обжалване“ на дирекцията осъществяват процесуално представителство по дела в административните съдилища в гр. Пловдив, гр. Стара Загора , гр. Хасково , гр. Кърджали, гр. Смолян, гр. Пазарджик и във Върховния административен съд град София, по които страна е Директорът на Дирекция ОДОП Пловдив или Министърът на финансите.

Основен приоритет на юрисконсултите е защита интересите на НАП по отношение на обжалваните административни актове, което е свързано с присъствие в съдебни заседания/около 170 – 180 средно на месец/, както и работа в съдебните деловодства на гореизброените съдилища. Това е свързано с ежедневни пътувания до различни населени места, контакт и общуване с неограничен брой различни лица извън работното място в административната структура. Предвид извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid – 19,  и невъзможността за дистанционна работа, тъй като всички съдилища възобновиха своите редовни съдебни заседания, юрисконсултите продължиха да изпълняват своите служебни задължения, въпреки рисковете за собственото им здраве и това на техните семейства и близки.

1 2

Подобни статии

Top