Дани Каназирева: Нека спрем с клишетата и наистина поставим децата на първо място

Дани Каназирева e  кандидат за кмет от СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ

Детските градини – без привилегии,  училищата – с добра база

Най-после искам да спрем с клишетата и наистина да поставим децата на Пловдив на първо място. Говоря и като майка, и като човек, който иска децата да бъдат не бъдещето, но и настоящето.

Детските ясли и детските градини са крайно недостатъчни,

все още са необходими връзки по втория начин да се записват деца. Говорим за проблем със затлъстяването, но истината е, че децата няма къде да играят и да спортуват  в кварталите.

Децата ни получават най-нискокачествената храна  в детските заведения. Време е да се заемем  реално с тези задачи. Няма район, който съм посетила, и да не видя мръсотия и изпочупени пейки и неозеленени междублокови пространства. Как точно поставяме децата на първо място?

Не са решени и проблемите с материално – техническата база на пловдивските училища. Затова  нашият  основен приоритет в сферата на образованието  е  създаването на благоприятна  среда във всички училища на територията на община Пловдив.

Към настоящия момент 23 училища се обучават на двусменен режим.

Не приемаме сегашното решение на Община Пловдив  за намаляване на приема в тези училища през следващите 8 години. Това означава нарушаване на правото на бъдещите ученици и техните родители да избират свободно училището, което право е заложено и в Закона за предучилищното и училищното образование. Това означава , че още осем  поколения ученици ще се обучават на две смени, което се отразява неблагоприятно върху здравето им и създава неудобство на хиляди родители.

Категоричното ни становище е, че трябва да се изграждат  нови класни стаи в  училищата, които могат да бъдат разширени.

Инвестиции са необходими и в подобряване на съществуващите учебни сгради. Все още има училища, които не са санирани. Особено сериозен е проблемът в ОУ „Захари Стоянов“, където  температурите праз зимния период  са ниски.

В училищата няма физкултурни салони или те не стигат за всички деца. Този проблем трябва да се решава, без да се отлага, ако искаме децата ни да бъдат здрави.

С моя екип от „Съюз за Пловдив“ започваме с:

1.      Изграждане на 2 нови училища – в двора на ХГ „Св.св.Кирил и Методий“  и на нова сграда на Математическа гимназия, включително и ремонт и реставрация на ХГ „Св.св.Кирил и Методий“;

2.      Обследване на училищата и дворовете с цел разширение на убечните сгради и строеж на физкултурни салони;

3.      Саниране на училища, в които не са направени ремонти;

4.      Промяна на  Наредбата за условията и реда за записване на деца в детски ясли и градини с цел да отпаднат привилегии;

5.      Поетапно извеждане на децата от подблокови градини;

6.      Инвестиции в нови сгради и смяна на предназначението и отреждане на съществуващи сгради за детски градини и ясли;

7.      Строг контрол върху качеството на храната в детските заведения;

8.      Ремонт  на кварталните игрища и детски площадки;

 

Подобни статии

Top