Дани Каназирева оглави координационен център по образование

Центърът ще подпомага институциите за изпълнение на Механизма за обхват на учениците

Нужно е институциите да си сътрудничат и да работят заедно, за да се обхванат, върнат и задържат децата в училище. Това становище подкрепиха областният управител Дани Каназирева, зам.-министърът на образованието Таня Михайлова, заместник-областният управител Евелина Апостолова, началникът на РУО-Пловдив Иванка Киркова и образователни експерти, които проведоха работна среща, свързана с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

На срещата стана ясно, че със заповед на Областния управител ще бъде създаден Областен координационен център, който ще проведе първото си заседание на 27 януари. Негов председател е Дани Каназирева, работата на центъра ще координира заместника й Евелина Апостолова, членове са директора на Областна дирекция на МВР – Пловдив старши комисар Йордан Рогачев, началника на РУО Иванка Киркова, директорите на Социално подпомагане, РЗИ, Регионалната служба по заетостта, Инспекцията по труда, кметовете на общините и представители на общински служби и отдели. Областният координационен център се създава във връзка с Постановление на Министерския съвет и ще има задачата да подпомага координацията на регионалните структури на министерствата и регионалните представители на администрациите, ангажирани с изпълнението на Механизма.

„Ще оказваме пълно съдействие на местната власт, на учителите и училищата в региона. Важно е децата не само да бъдат върнати в класните стаи, но и да останат там“, заяви областният управител. От своя страна заместник министърът Таня Михайлова поясни, че срещите й в региона с ученици от училища с концентрация на уязвими групи щеб продължат, защото се виждат първите положителни резултати. „Също така е време да покажем на учителите, че не са сами и при нужда ще имат подкрепа от страна на институциите“, подчерта Михайлова.

Подобни статии

Top