ДАНС и Охранителна полиция проверяват положението с водата в Пловдив

Обстойните проверки са във връзка със зачестилите проблеми, свързани с ВиК дружествата в страната

ДАНС, Отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР-Пловдив и представители на ВиК днес извършват съвместна проверка на 8 помпени станции, съобщиха току-що от Областната дирекция на полицията в Пловдив. Охранителни обследвания ще се извършат в  5 от тях на територията на града, а останалите три са на територията на Раковски, Асеновград и Храбрино.

Обстойните проверки са във връзка със зачестилите проблеми, свързани с ВиК дружествата в страната и предвид, че подаването на питейна вода е дейност, свързана с националната сигурност. Съвместните  проверки  на ВиК дружествата в страната са по линия на контролната дейност на обекти, осъществяващи осигуряване на питейна вода.

В Пловдив в хода на проверката е изискана информация и са получени отговори с приложения на документи от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. По отношение на ВиК Пловдив е изискана информация за дейността на самото дружество, собствеността, финансовото състояние и сключените договор. Извършени са проверки от различни органи и институции с функции за контрол. Към момента установено, че ВиК – Пловдив не стопанисва и поддържа язовири.

Подобни статии

Top