Даряват пакет ориз на социално слаби пловдичани

Започна дарителска акция по райони и обекти за всички 2060 потребители на обществените социални

трапезарии от шестте района на територията на Община Пловдив, които ще получат директна допълнителна безвъзмездна подкрепа във вид на хранителни продукти (един пакет ориз българско производство).

В търсене на най-оптимални варианти за допълнително задоволяване потребностите и подпомагане на бенефициентите на социалната услуга по проект «Обществена трапезария на територията на Община Пловдив», Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ BG05FMOP001-3.002, бе постигната договореност с Георги Видолов, председател на Българската оризова асоциация (БОА) и представител на частния сектор в област Пловдив , за устойчиво включване с редовни безвъзмездни дарителски акции на хранителни продукти, като целта е да се продължи благородната инициатива до завършване на проекта „Топъл обяд” .

Дарителската кампания е пример за усилията на Община Пловдив за взаимодействието за между публичния и частния сектор с цел създаване на значимо положително социално въздействие върху живота на хората в неравностойно положение и насърчаване на социалното включване посредством различни интервенции за стабилни социални отношения и подкрепяне на прилагане корпоративната социална отговорност в бизнеса.

 

Подобни статии

Top