Държавата предостави безвъзмездно скалното светилище на Татул

Община Момчилград поема управлението за срок от 10 години

Министерският съвет предостави за управление част от групова археологическа недвижима културна ценност – публична държавна собственост, на община Момчилград за срок от 10 години. Става дума за скално светилище, част от Култов център – Татул с обща площ 4211.00 кв. м.

Предоставянето на недвижимата археологическа културна ценност ще подпомогне за популяризирането, социализирането и развитието на археологическия обект. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей в град Кърджали.

Снимка: bulgariatravel.org

Подобни статии

Top