Държавната консолидационна компания освобождава четирима от шефовете на ВМЗ-Сопот - DC news

Държавната консолидационна компания освобождава четирима от шефовете на ВМЗ-Сопот

Решението бе взето от Съвета на директорите на ДКК

Държавна консолидационна компания (ДКК) ЕАД ще освободи четирима членове на управителния орган на ВМЗ Сопот. Решението е взето от Съвета на директорите на ДКК ЕАД според критерий №6 от Закона за публичните предприятия, а именно „тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения“. Това съобщиха от компанията.

Във връзка с решението, ДКК ЕАД открива процедура за четирима нови членове в Съвета на директорите на ВМЗ (един независим и трима представители на държавата) в изпълнение на Закона за публичните предприятия и Правилника за неговото прилагане.

„В резултат на проверка, назначена от ДКК ЕАД и препоръки от принципала ни министър Кирил Петков, установихме, че членове на Съвета на директорите на ВМЗ системно не изпълняват служебните си задължения. Липсва доверие, колегиалност и единомислие в работата на ръководния екип. Открихме създадено напрежение сред работещите във ВМЗ, което е довело до забавяне, възпрепятстване и затрудняване на дейността на ВМЗ“, коментира Рая Каназирева, изпълнителен директор на ДКК ЕАД от 16 август.

Припомняме, че в своя публична позиция от 19 август ДКК пояснява:

„В писмо от 18 август 2021 г. ДКК ЕАД запозна министър Петков в подробности с казуса във ВМЗ, като поиска неговата подкрепа за разрешаването му. Ръководството на ДКК ЕАД е уверено, че със съвместни усилия и в резултат на предприетите вече мерки ще бъде постигнато благоприятно развитие според насоките на принципала“.

Съгласно законовите разпоредби, освобождаването на членове от настоящия Съвет на директорите на ВМЗ ще влезе в сила в момента на вписване на новоизбраните в търговския регистър, като дотогава сегашното ръководство продължава да управлява и носи отговорност за дружеството, със съдействието на ДКК ЕАД и с препоръките на министъра на икономиката като негов принципал.

Ръководството на ДКК ЕАД подчертава, че независимо от консултациите с министъра на икономиката в качеството му принципал на холдинга, решението за освобождаване на членове на Съвета на директорите на ВМЗ е взето изцяло на базата на резултатите от направените проверки и в изпълнение на Закона за публичните предприятия. Оценката на независимия Съвет на директорите на ДКК ЕАД за работата на досегашното ръководство на ВМЗ е обективна, като министър Кирил Петков не е оказал политически натиск върху решението на ДКК ЕАД.

Петков освободи и изпълнителния директор на ДКК Ясен Спасов

В същото време от ДКК съобщават, че икономическият министър Кирил Петков е издал два протокола – единият с вчерашна дата, а другият – с днешна, с които освобождава Ясен Спасов от поста му на изпълнителен директор на ДКК ЕАД.

Решението на министър Петков ще влезе в сила след процедура в изпълнение на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му. Приложените Протоколи сами по себе си не изпълняват законовите разпоредби.

По силата на единия протокол 20 август Ясен Спасов е с отнет достъп до помещенията и активите на дружеството.

Освобождаването на Спасов може да бъде валидно след датата на вписването му в търговския регистър. Той има право да защити правата си по предвидения в закона ред.

Припомняме, че още вчера в Сопот Кирил Петков заяви публично, че иска оставката на Ясен Спасов, „защото не се справя добре“.

Снимка: БНТ 

Подобни статии

Top