Дават 13 милиона за подобряване качеството на въздуха в Пловдив

Кметът Иван Тотев и министър Нено Димов подписаха договор за подобряване качеството на въздуха в Пловдив

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Пловдив инж. Иван Тотев подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Община Пловдив за дейности по подобряване качеството на атмосферния въздух.

Средствата в размер на 13 862 232,11 лв. са изцяло осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Предвидените дейности по проекта са в изпълнение на Програмата на Община Пловдив за подобряване на качеството на атмосферния въздух за периода 2018-2023 г., в която се предвижда изпълнение на една от основните мерки, а именно подмяната на отоплителните устройства на твърдо гориво използвани за отопление от домакинствата в града.

С изпълнението на проекта ще се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди, които са с източник на битовото отопление с твърдо гориво.

Целта е да се подменят отоплителните устройства на домакинствата, които използват за отопление уреди с твърди горива, като се заменят с една от следните алтернативни форми за отопление:

–          на газ;

–          използващи електричество;

–          на пелети или друг вид дървесна биомаса

–          източници на топлинна енергия.

Проектът ще се развива в два етапа.

Първи етап ще продължи  до  31.05.2021 г. В този срок ще се проведе проучване  нагласите на населението, използващо дърва и въглища за отопление, както и поредица от мащабни разяснителни  кампании.

Вторият етап ще продължи не  по-късно от  31.12.2023 г., когато ще се извършат дейностите по подмяната на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, с отоплителни устройства, отговарящи на специфични технически параметри.

Срокът за изпълнение на дейностите е 52 месеца.

За запознаване на пловдивчани с Програмата и условията, при които ще се реализира проекта е подготвена кратка информация, която е публикувана на сайта на Община Пловдив plovdiv.bg

 

 

 

 

Подобни статии

Top