Дават 70 милиона лева за местните избори в страната

Правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и

произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.

Със свое постановление правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 година.

Одобрените средства са в размер на 70,7 млн. лева.

С тях ще се финансират дейностите по организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите.  Това включва подготовка и отпечатване на избирателните списъци,  закупуване и изработване на необходимите изборни книжа и материали,  отпечатване на бюлетините, логистично осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет.

Със средствата ще се осигурят възнагражденията на членовете на общинските и секционните избирателни комисии,  компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите; провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване, както и организиране на места за гласуване в държавните училища и др.

Актът на правителството е в изпълнение на чл.18 от Изборния кодекс.

Част от необходимите средства за финансирането на одобрените с план-сметката разходи ще се осигурят за сметка на предвидените в централния бюджет за 2019 г. разходи за произвеждане на избори по Изборния кодекс, а останалата част — чрез преструктуриране на разходите/трансферите по централния бюджет за 2019 г.

Подобни статии

Top