Дават два допълнителни дни отпуск на ваксинираните учители?

Синдикат „Образование“ настоя МОН да бъде водещ във ваксинационната кампания

Виртуален отраслов съвет организира МОН. Съветът беше председателстван от зам.-министър Мария Гайдарова и от много години насам протече без присъствието на министъра на МОН.

За пореден път беше разгледана националната програма за профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти, във връзка с препоръките и съгласуване с МЗ. От МОН увериха, че вече корекциите са направени и скоро програмата ще действа, само че не се обвързаха с конкретни срокове.

Обсъдено бе нивото на ваксиниране в образователната система – в момента има към 40% ваксинирани работещи в образователни институции. От МОН предвиждат активиране на кампанията, включване на лидери, регионални срещи.

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров заяви, че българските учители са важни за държавата и затова и са били във втора зона за ваксиниране. СО „Подкрепа“ ще участва в започналата кампания за доброволно ваксиниране на учители и служители, работещи в образователни институции. Процентът на ваксинирани учители в ЕС клони към 80%, което е двойно повече от българските учители, където само едва 4% от училищата и 3% от детските градини имат постигнати над 70% ваксинирани учители и служители.

Синдикат „Образование“ настоя МОН да бъде водещ във ваксинационната кампания, а не да прехвърля само заповеди на директори на образователни институции. Министърът на МОН, професор Денков трябва лично да прави регулярни лични изявления за ваксините и с личния си пример да насърчи кампанията. Синдикалните лидери д-р Петров и д.и.н. Такева ще участват в кратки видеа относно ваксинирането, организирани от МОН.

ОСТС прие два дни допълнителен платен отпуск за тези работещи в системата, които ще се ваксинират. Само СРСНПБ, по традиция бяха против това предложение. Предложението на СО „Подкрепа“ беше за 5 дена платен годишен отпуск. МОН следва да подготви и организира подписването на анекс.

Относно промени и синхронизиране на действащи наредби се прие:

  • да не се удължава учебната година със седмица/и за други дейности;
  • в портфолиото да не се включват документи, а опис на такива;
  • да се създаде нова работна група за синхронизиране на нормативните документите и намаляване на административтата тежест.

Предложението да се подпише анекс, с който да се синхронизира променения от началото на учебната година чл. 222, ал.2 от КТ, беше прието от всички социални партньори, но МОН изразиха политически страх и неубедителни юридически мотиви, поради което председателят на ОСТС, отхвърли подписването на анекс. Аргумент на зам.-министър Гайдарова беше, че ще се разшири непремерено действието на националната програма, възстановяваща 11 заплати при пенсиониране.

Синдикат „Образование“ поиска конкретна информация за ръста на разширение на програмата, но се оказа, че МОН не са правили такъв разчет.

С това си действие МОН остави директорите на образователни институции да бъдат подлежащи на съдебни дела от педагогически специалисти, попадащи в хипотезата на:

„чл. 222, ал.3, където считано от 01.01.2021 г., на педагогическите специалисти, които от последните 20 години, са придобили 10 години трудов стаж на длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска образователна институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование.“

и не изплатят договорените 11 заплати в отрасловия колективен трудов договор.

На този етап от Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ се възстановяват само 6 работни в хипотезата на променената формолировка на чл. 222, ал.3 от КТ.

Д-р Юлиян Петров
председател на СО „Подкрепа“ 

Подобни статии

Top