Дават началото на проекта за социални жилища в Пловдив

С официална церемония „Първа копка“  от 11:00 ч. Община Пловдив

ще започне строителните дейности по проект BG16RFOP001-1.003-0006-C02 „Изграждане на социални жилища в град Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие.

На събитието се очаква да присъстват кметът Здравко Димитров, заместник-кметовете Георги Титюков и Пламен Райчев, председателят на Общинския съвет Александър Държиков, кметът на район „Източен“ Иван Стоянов, Веселина Ботева-директор дирекция „Социална политика“, екипът на проекта и други.

Предвижда се строителство на нова сграда с 40 едностайни, 22 двустайни, 8 тристайни и 4 четиристайни апартамента, 18 паркоместа, както и общи спомагателни помещения. Целта е осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение.

Общата стойност на проекта: 7 165 650.82 лв., със срок на изпълнение – 30 месеца

Подобни статии

Top