Дават началото на реконструкцията на проект за обновяване на градската среда в Пловдив - DC news

Дават началото на реконструкцията на проект за обновяване на градската среда в Пловдив

Церемонията ще се проведе на ул. „Неофит Бозвели“

Церемонията „Първа копка“ на Обект Г2 „Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част – юг“ ще започне в 10:30 часа.

Проектът обхваща ул. „Неофит Бозвели“ (северно от ул. „Марагидик“; ул. „Райно Попович“, ул. „Александър Пушкин“ (от пл. „Александър Малинов” до ул. „Картово” и от ул. „Драгоя Божилов” до ул. „Неофит Бозвели”), ул. „Драгоя Божилов”, ул. „Страхил“, ул. „Ивац“ по проект „Oбновяване на градската среда в Община Пловдив – 2020-2023 г.“, по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Ще присъстват Пламен Райчев – заместник-кмет на Община Пловдив, инж. Любомир Михайлов, ръководител на проекта, изпълнителят на строителните дейности, членове на екипа за управление на проекта.

Церемонията ще се проведе на ул. „Неофит Бозвели“ до кръстовището с ул. „Балкан“.

Общата сума на проекта е  10 233 472,92   лева, като от тази сума:

– Безвъзмездна финансова помощ: 9 770 379,60 лв., от които:

– Съфинансиране от ЕС чрез ЕФРР: 8 304 822,66 лв.

– Национално съфинансиране: 1 465 556.94 лв.

– Собствен принос на Община Пловдив: 463 093,32 лв..

Общата цел на проекта е подобряване на жизнената среда и постигане на качествени условия за обитаване и отдих в град Пловдив.

Проектът има за цел да се реконструира и възстанови градската среда в междублокови пространства, площи за озеленяване и благоустрояване на плочници и тротоари към прилежащите улични платна и въвеждане на енергоефективно улично и парково осветление. Една от най-важните е изграждането на пешеходните пространства в контакт със зелените площи и обособяване на социални и културни пространства, места за срещи и разходки на жителите на града. Важен елемент е и въвеждането на достъпна архитектурна среда в обществените пространства. Подмяната на уличните настилки ще осигури условия за безопасност на движението и за създаване на условия за нормално провеждане на трафика. Рехабилитацията на пътните настилки ще доведе и до намаляване на транспортно-експлоатационни разходи на пътуващите посредством възстановяване на равността и носимоспособността на уличната настилка, което влияе върху опазване на околната среда чрез намаляване на вредните емисии.

Проектът предлага няколко различни вида настилки за улиците в зоната, които са съобразени с натовареността на улиците с автомобилно и пешеходно движения. Предвиждат се настилки от асфалтобетон, бетонови павета. Оформят се плочниците около дърветата. Собствен принос на Община Пловдив е изграждането на нова водоснабдителна и канализационна инфраструктура за гореизброените улици.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца и дейностите трябва да приключат до 30 юни 2023 г.

Снимката е информативна

Подобни статии

Top