Дават над 131 млн. без ДДС за пътно поддържане на магистралите

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществените поръчки

за избор на изпълнители за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Марица“ за следващите 5 години. Общата прогнозна стойност на поръчката е 131,2 млн. лв. без ДДС, съобщава АПИ.

Само за два от участъците на автомагистрала „Тракия“ ще отидат 61 млн. 100 хил. лв. Това показват разчетите за петте обособени позиции.

Ето колко пари ще даде АПИ за пътна поддръжка:

обособена позиция №1 – АМ „Хемус“ на територията на ОПУ-София и ОПУ-Ловеч. Индикативната стойност е 35 000 000 лв. без ДДС;

обособена позиция №2 – АМ „Хемус“ на територията на ОПУ-Варна и ОПУ-Шумен. Индикативната стойност е 18 700 000 лв. без ДДС.

обособена позиция №3 – АМ „Тракия“ на територията на ОПУ-София, ОПУ-Пазарджик, ОПУ-Пловдив и ОПУ-Стара Загора. Индикативната стойност е 49 300 000 лв. без ДДС;

обособена позиция №4 – АМ „Тракия“ на територията на ОПУ-Стара Загора, ОПУ-Сливен, ОПУ-Ямбол и ОПУ-Бургас. Индикативната стойност е 11 800 000 лв. без ДДС;

обособена позиция №5 – АМ „Марица“ на територията на ОПУ-Хасково. Индикативната стойност е 16 400 000 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на обществените поръчки е 60 месеца.

Офертите на кандидатите се подават до 17:30 ч. на 23 август 2018 г.

Подобни статии

Top