България и светът

Прекратяват правомощията на благоевградския кмет

Прекратяват правомощията на благоевградския кмет

Румен Томов не е заличил участие във фирмата си в задължителния едномесечен срок от избирането му.

Top