България

БНБ намали лихвите по депозитите в КТБ

БНБ намали лихвите по депозити на КТБ

БНБ намали лихвите по депозити на КТБ

Управителният съвет на БНБ е взел решение да намали до средните на пазара лихвите по депозити на Корпоративна търговска банка

Top