Афиш

„Мелнишки цикъл“ на Златю Бояджиев гостува в РЕМ -Пловдив

„Мелнишки цикъл“ на Златю Бояджиев гостува в РЕМ -Пловдив

Значителна част от „Мелнишкия цикъл“ е закупена от община Благоевград и през 1977 година е предоставена на РИМ – Благоевград.

Top