Общество

Вдигат екотаксата за старите коли

Вдигат екотаксата за старите коли

Продуктовата такса за новите автомобили се намалява с 10 %, а за колите до 5 години се запазва в сегашния размер.

Изложба събира средства за деца с увреждания

Всички събрани средства ще бъдат използвани за закупуване на уреди за рехабилитация на деца с увреждания за Общностен център.

Разкриват иновативни услуги за хора с увреждания в Асеновград

Новата услуга е част от проект „Социално включване на хора с увреждания в Община Асеновград и достъпа им до заетост”. По проекта ще работят и 20 лични асистени, които ще обслужват 40 потребители.

Top