Зам.-кметът Николай Бухалов откри солна стая в Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева“

На откриването присъстваха зам.-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Николай Бухалов и директорът на Дирекция „Социална политика“ Веселина Ботева.