Пловдив

Обновена маркировка в Пловдив за началото на учебната година

Обновена маркировка в Пловдив за началото на учебната година

Около училищата и детските градини са освежени пешеходните пътеки, обновени са пътни знаци и защитни пана.

Top